Project description

The purpose of the strategic research alliance is to analyse the nature of the energy innova-tion systems in Denmark, seen as part of an international context, and to connect leading Danish and international researchers analyzing energy innovation systems. Through the analyses the alli-ance will critically assess the characteristics of the innovation system and the innovation dynamics with respect to individual areas of energy technology. The alliance activities will feed into strategic planning and innovation in individual areas of energy technologies as well as to development of policies and institutionalisations in the energy area more generally and within innovation and re-search policy. In addition, the alliance will assess to what extent the ambitious visions and plans about green growth, competitiveness and innovation for sustainability are realistic.  

Read more  

Kort projektbeskrivelse:

Ændring af energisystemerne til klimavenlige og bæredygtige systemer er en af de største udfordringer, samfundet står overfor i dag. Karakteren af innovationssystemerne for nye og vedvarende energiteknologier bliver afgørende for, hvor godt lande vil være i stand til at bidrage til de nødvendige ændringer i en stærk international konkurrence. Dansk økonomi vil i fremtiden ikke kunne bero på olie- og gaseksporten, men være meget afhængig af innovation inden for energiteknologi, -udstyr og know-how. Dette område er vokset meget hurtigt i de seneste ti år. Imidlertid er forståelsen af, og den analytiske viden om, innovationssystemerne på energiområdet begrænset og usammenhængende på mange punkter. 

Formålet med den strategiske forskningsalliance er at analysere karakteren af energi innovationssystemerne i Danmark set i internationalt lys samt at forbinde førende danske og internationale forskere på området. Gennem analyserne vil alliancen vurdere karakteristika og dynamikker med hensyn til individuelle energiteknologiområder. Alliancens analyser vil bidrage til den strategiske planlægning på de enkelte energiteknologiske områder samt til den mere generelle udvikling af energipolitik og innovations- og forskningspolitik i Danmark og Europa, herunder statistik på området. Endvidere vil alliancen belyse, om de ambitiøse planer og visioner om grøn vækst og eco-innovation er realistiske. Samtidig vil alliancen yde et væsentligt bidrag til den internationale forskning.